สำหรับองค์กร
ระบบขายที่ Customize ในรูปแบบธุรกิจของคุณอย่างไร้ขีดจำกัด

ใช้งานระบบบน Private Cloud Platform
ทีมงานโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ ที่จะทำให้ธุรกิจคุณใช้ประโยชน์จากระบบขายได้สูงสุด

ขั้นตอนการทำงาน

01

รับ Requirement ความต้องการจากคุณ

02

วิเคราะห์ Requirement เพื่อนำเสนอรายละเอียดพร้อมประเมินระยะเวลาและค่าใช้จ่าย

03

ดำเนินการเรื่องเอกสารยืนยันใบเสนอราคาและชำระเงินค่ามัดจำงวดที่ 1 ก่อนเริ่มดำเนินการ

04

เริ่มดำเนินการพัฒนาจนเสร็จสิ้น แล้วนำระบบขึ้นบน demo เพื่อทดสอบการใช้งาน

05

เมื่อทดสอบและแก้ไขระบบเสร็จสิ้นแล้วนำระบบขึ้นใช้งานจริง


Message Us