บทความ

บทความ > เหตุผลที่ร้านค้าต้องหันมาใช้โปรแกรมขายปลีก !!!
11 January 2018

เหตุผลที่ร้านค้าต้องหันมาใช้โปรแกรมขายปลีก !!!

 2,118

 
เหตุผลที่ร้านค้าต้องหันมาใช้โปรแกรมขายปลีก !!!

ปัจจุบันมีการเปิดดำเนิน การอย่างแพร่หลายในหลายพื้นที่ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะการใช้โปรแกรมขายปลีกที่เป็นรูปแบบแห่งความทันสมัย ทำให้สะดวก รวดเร็วในการจัดการร้านค้าได้ในทุกรูปแบบ

เหตุผลที่ร้านค้าต้องหันมาใช้โปรแกรมขายปลีก!

โปรแกรมขายปลีกเป็นโปรแกรมที่ช่วยเกี่ยวกับงานขายโดยเฉพาะ ซึ่งมีความสะดวกสบายอย่างมาก เพราะเป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการรู้ถึงยอดขายได้ทุกช่วงเวลา รู้สต็อกคงเหลือรวมทั้งกำไรในแต่ละช่วงเวลาที่ต้องการทราบ เห็นได้จากร้านค้าสมัยใหม่ในยุคปัจจุบันที่ส่วนใหญ่เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีโปรแกรมขายปลีกกันทั้งนั้น เพราะเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารร้านค้า ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การเลือกใช้โปรแกรมขายปลีก

ยิ่งในยุคที่มีการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและรุนแรงมากขึ้น ทำให้มีบริษัทที่จำหน่ายโปรแกรมขายปลีกออกแบบหลากหลายแนว ทางให้เลือก โดยบริษัทผู้พัฒนาโปรแกรมขายปลีกต่างทุ่มเทและพัฒนาให้โปรแกรมของตนตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด  เพื่อที่จะได้ตอบโจทย์ความต้องการในการหาซื้อโปรแกรมขายปลีกไปใช้งานให้เหมาะสมกับร้านค้า   โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการร้านมินิมาร์ท หรือร้านขายปลีกทั่วไป ที่มีความต้องการใช้โปรแกรมขายปลีกให้มีประสิทธิ ภาพมากขึ้น เพื่อให้ทันกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ   ตามเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างไม่มีวันหยุด มีร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมกำลังประสบปัญหาอย่างหนักในการแข่งขัน กับ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ที่เห็นได้ว่าปัจจุบันมีการเปิดดำเนิน การอย่างแพร่หลายในหลายพื้นที่ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะการใช้โปรแกรมขายปลีกที่เป็นรูปแบบแห่งความทันสมัย ทำให้สะดวก รวดเร็วในการจัดการร้านค้าได้ในทุกรูปแบบ

ความจำเป็นของการใช้โปรแกรมขายปลีกสำหรับร้านเปิดใหม่

ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการรอคอยการลดราคาสินค้าเพิ่มมากขึ้น และ นิยมการไปซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่แทนการซื้อ สินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมเพราะสามารถซื้อสินค้าทุกอย่างที่ต้องการได้จากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ รวมถึงราคา จำหน่ายของสินค้าที่ถูกกว่าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม พฤติกรรมของผู้บริโภคดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อกำไรและเป็นการทำลายผู้ค้าปลีกแบบดั้งเดิมที่ดำเนินธุรกิจในตลาด

เมื่อเปิดกิจการใหม่  ร้านค้าส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่การตกแต่งร้านให้สวยงาม ทันสมัย  ทำให้เงินลงทุนส่วนใหญ่หมดไปกับการตกแต่ง โดยลืมให้ความสำคัญของระบบเก็บเงินหน้าร้าน อย่างการใช้โปรแกรมขายปลีกซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดในร้าน  ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการใหม่  จะไปไม่รอดด้วยเหตุนี้ทำให้มักจะเกิดปัญหาเรื่องของขาด ของหาย และ ปัญหาเรื่องการเงินจะตามมาเมื่อขายไประยะหนึ่ง เพราะร้านไม่มีข้อมูลในการบริหารและไม่สามารถวางแผนต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนสต็อก การวางแผนการตลาดและวางแผนการเงิน   ซึ่งธุรกิจประเภทค้าปลีกมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นทำให้ต้องใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจของตนอยู่รอด การหันมาใช้โปรแกรมขายปลีก เพื่อส่งผลให้ธุรกิจการค้าปลีกประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น 

ผู้ประกอบการควรจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการค้าปลีก และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการค้าปลีก  การจัดทำผังบัญชี รวมถึงการเรียนรู้แนวทางการใช้โปรแกรมขายปลีก เพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจดำเนินกิจการค้าปลีกได้อย่างเหมาะสม เพื่อทำให้ประสบความสำเร็จตามที่คาดหวัง

Message Us